<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12898590\x26blogName\x3d%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://harryjar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3del_GR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://harryjar.blogspot.com/\x26vt\x3d6767149568646578330', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Στερεοφωνικά και μαρμελάδες

Ρε... μήπως πέθανε ο γκαγκάριν;

Πανεπιστήμια και νόμοι της αγοράς

Έχοντας σπουδάσει στην Αγγλία και κατά συνέπεια έχοντας δει τα καλά και τα κακά του αγγλικού συστήματος, όταν προσπαθώ να τα συγκρίνω με τα αντίστοιχα του ελληνικού πολύ συχνά διακρίνω μια εντελώς αποπροσανατολισμένη αντιμετώπιση.

Τα αγγλικά πανεπιστήμια καταρχήν δεν είναι ιδιωτικά. Κατα δεύτερον όμως, στο αγγλικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης έχει μπει περισσότερο απ' ότι στην υπόλοιπη ευρώπη ο παράγοντας "ιδιωτική αγορά". Όχι με την έννοια του ιδιωτικού πανεπιστημίου αλλά υπάρχει ξεκάθαρα ανταγωνισμός μεταξύ πανεπιστημίων. Όπως είναι αναμενόμενο, η σχέση της "αγνής" επιστήμης με το τι διδάσκεται στα πανεπιστήμια, έχει επηρεαστεί κατά συνέπεια. Για την ακρίβεια τα πράγματα δείχνουν ότι μάλλον έχει αλλοιωθεί. Ενδεικτικά από σημερινό άρθρο του BBC τα τοπ 5 "non-courses":

  • Outdoor adventure with philosophy, at Marjon, the College of St Mark and St John in Plymouth
  • Science: fiction and culture, at the University of Glamorgan
  • Equestrian psychology, at the Welsh College of Horticulture in Mold, Flintshire (ψυχολογία αλόγων!!!)
  • Fashion buying, at Manchester Metropolitan University
  • Golf management, at UHI Millennium Institute, based in Inverness.
Τα πανεπιστήμια αυτά δεν είναι ότι καλύτερο έχει να αναδείξει η Γηραιά Αλβιώνα, αλλά η κατάσταση δείχνει ξεκάθαρα τα side-effects της -για κάποιους- ουτοπίας της εφαρμογής των νόμων της αγοράς στην παιδεία. Τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια έχουν και αυτά επηρεαστεί από αυτή την τάση, γιατί όσο μεγάλο και να είναι ένα πανεπιστήμιο αν δεν πάρει επαρκές νούμερο φοιτητών απλά θα έχει οικονομικό πρόβλημα. Στον τομέα της πληροφορικής για παράδειγμα παντού βλέπεις να ξεπετιούνται τρομερά εξειδικευμένα πτυχία όπως "Internet computing" ή "Software design for networks". Ειδικά όσοι από εσάς είστε του χώρου (από τους 5 οι 3 δηλαδή) καταλαβαίνετε καλύτερα την γελοιότητα τέτοιων τίτλων σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο.

Την επόμενη φορά που θα ακουστεί λοιπόν το "όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη" και "ευρωπαϊκά κριτήρια" και "κατά το Αγγλικό πρότυπο" ας σκεφτούμε λίγο γιατί τέτοιες φράσεις πιάνουν στην Ελλάδα και τι πραγματική βαρύτητα έχουν. Σε καμία περίπτωση δεν απαξιώνω συνολικά τα Αγγλικά πανεπιστήμια, αλλά όταν ακούω ότι η "μεταρύθμιση θα φέρει τα Ελληνικά <βάλε ότι θέλεις εδώ> στην Ευρωπαϊκή ένωση", τότε ξέρω ότι ο ομιλητής νομίζει ότι απευθύνεται σε υποανάπτυκτους, κομπλεξικούς και ευρωλάγνους (λόγω κομπλεξισμού) ακροατές.

Ετικέτες , ,

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

21/8/07 19:44 Blogger Paris Apostolopoulos said...

Golf Management - με τόσα που βγάζει ο Tiger Woods πως να μην βγει και πτυχίο!

Ου ου ου ουυ 666 απόφοιτοι της ΑΓΓΛΙΑΣ..ΡΟΥΒΆΔΕΣ ΟΥΟΥΟΥ 666!    21/8/07 21:30 Anonymous Ανώνυμος said...

δες: http://hellenicdynamism.blogspot.com/2007/05/h-me.html    22/8/07 07:58 Blogger Vassili said...

By leaving it to the market you are giving the students the freedom to choose whatever course they want.
In Greece we too have silly courses,
Taxpayers money is spent for Theology courses, is it because their is a dire need for Theology students? Or is it an easy way into the dimosio?
At least with Golf management there are jobs out their that require those skills. Making that person a useful cog in society    22/8/07 08:58 Anonymous laxanaki said...

Και στην ελλάδα έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν τέτοια τμήματα, στον τομέα πληροφορικής... Τμήμα "Διδακτικής Τεχνολογίας και ψηφιακών συστημάτων" και άλλα που άκουσα πρόσφατα... Δεν θες να σου πω τι δυνατότητες έχουν, γιατί θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος έτυχε να κάνω ιδιαίτερο σε 2 φοιτητές αυτού του τμήματος... οι οποίο στο 3ο έτος δεν ξέρανε τι πάει να πει java, γιατί θέλανε να γίνουν καθηγητές!! (το κομμάτι της διδακτικής που λέγαμε)    22/8/07 11:07 Blogger Harry said...

@Paris lol

@Νικόλαος : Ενδιαφέρον άρθρο, αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να αλλάξει η κατάσταση πέρα από την διαπίστωση που κάνει το άρθρο, πρέπει να αναλυθεί σε πολιτικο/κοινωνικό επίπεδο το θέμα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάνοντας copy-paste ένα οποιοδήποτε άλλο σύστημα θα είναι καλύτερο μόνο και μόνο επειδή δεν είναι το ελληνικό. (δεν ισχυρίζεσαι βέβαια αυτό στο άρθρο σου, αλλά κουβέντα να γίνεται).

@Vasilli: I'm with you about the theology courses. My point is however, that while there has to be a connection between education and the industry, there is a very thin line that cannot be crossed as to how to do that. It seems, that like my other American friends, you too have a very clear connection, a chain of thought that connects university education and money making. I don't care if there are jobs out there that require those gold management skills. There probably are jobs that require the equestrian psychology skills as well! You are talking about specialisation and vocational training. I am talking about higher education. There is (and should be) a very clear distinction between the two.

@laxanaki Υποθέτω ότι το focus μπορεί να είναι στην διδακτική. Το τμήμα δεν μου φαίνεται και πολύ καφρίλα να σου πω την αλήθεια, δεν ακούγεται σαν κάτι τρομερά εξειδικευμένο. Εσύ ξέρεις καλύτερα βεβαια. Αλλά όσο για την java έχω δει έλληνα απόφοιτο από ΑΕΙ να κάνει μάστερ εδώ και να δυσκολεύται με το object orientation...    22/8/07 11:45 Blogger Vassili said...

Yes, very good point and i do agree with you on that. In Australia this commercialisation of courses has led to English Literature not being taught anymore in some Uni's.

But i believe that there is something very wrong with the Tertiary system in Greece which is why people comment 'We must be like the rest of Europe' in the first place.

I am still trying to understand the system myself, and MME doesnt help.
I am led to understand that some Professors are 'Permanent' since the dictatorship (saw one on Antenna boasting) and haven't written anything since 1980. Maybe these are the reforms that are being discussed in order to be like 'the rest of Europe'?    22/8/07 17:57 Blogger Harry said...

There are various things that are very wrong in Greece. The MME are definetely among them. And you are right, many things in education as well. I am annoyed however at the approach many Greeks seem to adopt as to how to change all these wrong things. Copying and pasting what *we think* works for other european countries, without any critical thinking, just because there is a stereotype in Greece about these countries being more advanced or "ahead" is wrong. This kind of thinking belongs in the 50s.    23/8/07 11:25 Anonymous laxanaki said...

Δεν έχεις άδικο... Αλλά έχω δει και το αντίθετο... Όταν ήμουν 2ο έτος πληρώθηκα για να κάνω πτυχιακή παιδιού στην αγγλία (ήταν μια εμπορική εφαρμογή, που το πιο δύσκολο ήταν οι δομές δεδομένων που είχε) που μου πήρε 2 μέρες (δεν υπερβάλλω σε αυτό)!!!    23/8/07 15:45 Blogger Harry said...

Αυτό που λες ισχύει. Συμβαίνει κυρίως σε πανεπιστήμια ... δευτερης διαλογής... Βλέπεις τα πανεπιστήμια στην αγγλία (αποτέλεσμα ολων αυτώ που συζητάμε) έχουν μεταξύ τους πολύ σημαντικές ποιοτικές διαφορές. Τέτοια πανεπιστήμια είναι συνήθως τα ex-polytechnics τα οποία πολλές φορές έχουν το όνομα ενός γνωστού καταξιωμένου πανεπιστημίου λιγάκι αλλαγμένο. Στο Manchester ας πούμε εκτός από το πολύ καλό Manchester University υπάρχει και το Manchester Metropolitan... Τέτοια πανεπιστήμια για να επιβιώσουν οικονομικά χαμηλώνουν πολύ τις απαιτήσεις για τους φοιτητές που δέχονται (δέχονται δλδ ουσιαστικά όποιον πληρώνει). Μπορείς να ξεχωρίσεις αυτά τα πανεπιστήμια από την έρευνα που παράγουν. Στα περισσότερα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη (και για αυτό είναι γνωστά με τον ευπρεπισμό "teaching universities").    10/9/07 13:44 Anonymous ELLINIKI IPERIFANEIA said...

Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.    11/9/07 20:21 Blogger Harry said...

Το σχόλιο ακριβώς απο πάνω το έσβησα. Άλλο λογοκρισία κι άλλο spam filters - για να μην κατηγορηθώ    » Δημοσίευση σχολίου


eXTReMe Tracker